สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะบลูอารีน่ามอบทุนโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะบลูอารีน่ามอบทุนโครงการใต้ฟ้าเดียวกัน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะบลูอารีน่ามอบทุนการศึกษาสำหรับโครงการใต้ฟ้าเดียวกันให้นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในการดูแลของมูลนิธิ EDF

นายพงศ์ศิริ ปิยนันทวารินทร์ (ซ้าย) เจ้าของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะบลู อารีน่า (The Blue Arena) จังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินจากการจัดกิจกรรมครบรอบการดำเนินงานสนามฟุตบอลผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ “สนามฟุตบอล The Blue Arena” เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาโครงการ “ใต้ฟ้าเดียวกัน” แก่นักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการดูแลของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยมี นายสำเริง รัตนคช ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิ EDF  รับมอบ

หน่วยงานหรือผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมการกุศลเพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กนักเรียนกำพร้าหรือยากจน หรือร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ ร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org การทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย