KTBGS เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

KTBGS เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

KTBGS เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์(ที่5จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะที่ KTBGS เป็นองค์กรนำร่องโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปรเมธี วิมลศิริ(ที่5จากขวา) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้