ร่วมเสวนาปัญหาสารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม

ร่วมเสวนาปัญหาสารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อขับเคลื่อนให้มีการออกนโยบาย กฎหมาย และสร้างมาตรการที่ทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ

      นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับ1 ในประเทศไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ “สารพิษตกค้างในอาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน” เพื่อขับเคลื่อนให้มีการออกนโยบาย กฎหมาย และสร้างมาตรการที่ทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ โดยการแบน ยกเลิกนำเข้า และห้ามใช้สารเคมีที่มีความรุนแรงส่งผลต่อสุขภาพทั้งเกษตรกร และผู้บริโภค ซึ่งจัดโดย 7 พรรคฝ่ายค้าน ณ มูลนิธิชีววิถี จังหวัดนนทบุรี