รพ.ยันฮีจำหน่ายดอกมะลิวันแม่

รพ.ยันฮีจำหน่ายดอกมะลิวันแม่

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ โดยมีประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รพ.ยันฮี ร่วมกันอุดหนุนกันเป็นจำ

 

ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร โรงพยาบาลยันฮี และตัวแทนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ   เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ โดยมีประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รพ.ยันฮี ร่วมกันอุดหนุนกันเป็นจำนวนมาก   

                                                        

 

สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2879-0300 ต่อ 10145