SKY ร่วมงาน mai FORUM 2019

SKY ร่วมงาน mai FORUM 2019

SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ

นายดนัย เปี่ยมทิพย์มนัส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ขวา) ,นายนคร แนวพันธ์อัศว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ซ้าย) บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKYผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ร่วมออกบูท ในงาน mai FORUM2019 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน โดยชูธงธุรกิจสมาร์ทซีเคียวริตี้  ดิจิตอลแพลตฟอร์ม และวิทยุสื่อสารดิจิตอล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์