คณะบัญชี จุฬาฯ ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง พานิสิตคว้าชัยการแข่งขันระดับโลก

คณะบัญชี จุฬาฯ ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง พานิสิตคว้าชัยการแข่งขันระดับโลก

การคว้าชัยชนะระดับโลกของนิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ล่าสุดกับการคว้าชัยชนะระดับโลกของนิสิตภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School (CBS) บทพิสูจน์ถึงความสำเร็จคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของไทย และคณะฯ ที่นำพานิสิตคว้ารางวัล Best Global Brand Plan แผนการตลาดที่ดีที่สุด จากการแข่งขันแผนการตลาดระดับนานาชาติ Global Brand Planning Competition 2019 จัดขึ้นโดยสมาพันธ์การตลาดโลก ณ ประเทศสิงคโปร์

นิสิตกลุ่มนี้ One Two Tea จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนของประเทศไทย จากการชนะการแข่งขันแผนการตลาด J – MAT ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาจุฬา ฯ ครองแชมป์การแข่งขันแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี และสามารถคว้าแชมป์ในระดับนานาชาติ ตอกย้ำคุณภาพการศึกษาของไทย สามารถสร้างเด็กไทยให้มีความรู้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ

ผศ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า "คณะฯ ให้ความสำคัญในทุกหลักสูตรที่จะสามารถพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง โดยการเรียนการสอนจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในตำราเท่านั้น แต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ ลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเป็นความคิดสร้างสรรค์บนโลกดิจิทัล ดังนั้นการเรียนการสอนของคณะฯ จึงไม่ใช่การเรียนที่พัฒนาแค่เพียงความรู้ แต่เป็นการพัฒนาที่นำไปสู่ความฉลาด ฝึกให้นิสิตมีมุมมอง มีพัฒนาการ เกิดเป็นทักษะความคิดรวบยอด ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยที่ยังเข้าใจทฤษฎี ขั้นพื้นฐาน แล้วนำมาผสมผสานต่อยอด สู่ผลผลิตคือกลยุทธ์ทางการตลาดที่ต้องเผชิญในโลกปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสู่การทำงานในบริษัทชั้นนำ หรือองค์กรระดับโลก เมื่อสำเร็จการศึกษา

โดยเฉพาะการแข่งขันล่าสุดที่ได้คว้ารางวัล Best Global Brand Plan ยิ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จในคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพราะนิสิตกลุ่มนี้เป็นนิสิตไทย เรียนหลักสูตรไทยในระดับปริญญาตรี แต่มีความรู้ความสามารถที่ครบเครื่องเรื่องของการตลาด รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดีสามารถสื่อสารนำเสนอแผนได้ชนะใจคณะกรรมการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการผลิตบัณฑิตของคณะฯ สัมฤทธิ์ผล เป็นไปตามปณิธานที่ตั้งเป้าไว้ ที่ต้องการให้คณะฯ เป็น World Class Business School เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ติดอันดับท็อปของโลก จาก QS World University Rankings by Subject ตอกย้ำความเป็นสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจอันดับ 1 ของไทย"

รศ.ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า "ตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมาที่เรามีชัยชนะอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเราต้องรักษาแชมป์ แต่มากกว่านั้นเราต้องก้าวไปให้ไกลกว่านี้ ด้วยการไปแข่งในระดับนานาชาติ อย่างการแข่งขันล่าสุดที่สิงคโปร์ ด้วยคุณภาพหลักสูตรของคณะฯ ที่เป็นเหมือนอาวุธที่มอบให้แก่นิสิตทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่านิสิตเลือกใช้อาวุธไหนได้ถูกประเภท เราเพียงแค่ดูว่าเขาหยิบใช้ครบถ้วนไหม ถูกต้องรึยัง ทุกอย่างที่นิสิตนำมาใช้ต้องสอดคล้องอย่างลงตัวกับ Big Idea ซึ่งการแข่งขันปีหลังๆ เรื่องของ Digital Marketing ถูกนำมาใช้เยอะมาก"

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษา เผยว่า "ก่อนการแข่งในส่วนของอาจารย์เองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา ต้องมีการเตรียมตัวเช่นกัน โดยจะเชิญวิทยากรพิเศษมาแชร์ประสบการณ์ให้นิสิตได้เห็นภาพมากขึ้นถึงขั้นตอนการทำงาน โดยตั้งแต่ที่ฝึกฝนนิสิตมา นิสิตจะมีความคิดนอกกรอบมากขึ้น เช่น มีการใช้ แอปพลิเคชันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด ซึ่งโจทย์การแข่งขันในแต่ละปีมีความท้าทายมากขึ้น มีสิ่งที่ให้ได้เรียนรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดคือสิ่งแวดล้อมทางการตลาด"

คณบดีกล่าวปิดท้ายว่า "ชัยชนะหลายๆ ครั้งที่นิสิตในคณะฯ นำมาให้ ไม่เพียงสร้างความสำเร็จให้แก่คณะฯ แต่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ และยืนยันความสำเร็จของระบบการศึกษาด้านธุรกิจของไทย ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีคุณภาพและมีการพัฒนาไปสู่ระดับโลกได้อย่างแท้จริง"