วิกฤตขาดแคลน “คนไอที” แก้ปัญหาด้วย Digital Outsource บริการรูปแบบใหม่จาก INET

วิกฤตขาดแคลน “คนไอที” แก้ปัญหาด้วย Digital Outsource บริการรูปแบบใหม่จาก INET

บริการ Digital Outsource บริการรูปแบบใหม่จาก INET คือ บริการจัดสรรบุคลากร และงานบริการด้าน IT ที่พร้อมจัดสรรบุคลากรให้ธุรกิจของคุณได้ทันที ตั้งแต่บุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ ระดับ Supervisor ไปจนถึงระดับ Consultant/Expert ด้วยทักษะ คุณสมบัติ และตามงบประมาณที่คุณต้องการ เพื่อส่งมอบงานคุณภาพตามระยะเวลาที่เร่งด่วนของคุณ

การทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่หลาย ๆ หน่วยงานกำลังทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัล คือ “คนไอที” ที่มีทักษะตรงกับตำแหน่งงาน แต่ปัจจุบันกลับพบว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนคนไอที และบุคลากรที่มีทักษะทางดิจิทัลอย่างหนัก อ้างอิงจากผลสำรวจของ JobThai ไตรมาสแรกของปี 62 ตำแหน่งงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไอที เป็น 1 ใน 3 ของประเภทงานที่ต้องการและเป็นแรงงานเติบโตมากที่สุด ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ดังนั้น การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านไอทีให้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ถือเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ จากสถานการณ์เช่นนี้ในตลาดแรงงาน ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเปิดให้บริการ Digital Outsource บริการรูปแบบใหม่จาก INET ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลน “คนไอที” แต่จะช่วยได้อย่างไรนั้น ไปดูพร้อมกัน

เนื่องด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายาวนานกว่า 24 ปี ทำให้ INET มีความพร้อมในการให้บริการ Digital Outsource คือ บริการจัดสรรบุคลากร และงานบริการด้าน IT ที่พร้อมจัดสรรบุคลากรให้ธุรกิจของคุณได้ทันที ตั้งแต่บุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ ระดับ Supervisor ไปจนถึงระดับ Consultant/Expert ด้วยทักษะ คุณสมบัติ และตามงบประมาณที่คุณต้องการ เพื่อส่งมอบงานคุณภาพตามระยะเวลาที่เร่งด่วนของคุณ ช่วยลดปัญหาระดับประเทศ และลดสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

    ช่วยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร และขาดทักษะทางด้านไอที โดย INET ทำการสำรวจทักษะทางด้าน IT ที่หลาย ๆ องค์กรต้องการในทุก ๆ เดือน และนำผลสำรวจมาพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อส่งออกสู่ตลาดแรงงาน ช่วยลดระยะเวลาในการจัดหา และจ้างบุคลากรด้านไอทีที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะ และฝึกอบรมบุคลากรด้านไอที ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วขึ้นด้วยบุคลากรด้านไอทีที่มีทักษะพร้อมทำงานได้ทันที คุ้มค่า คุ้มทุน สามารถเลือกใช้บุคลากรไอทีฝีมือดี และมีความเชี่ยวชาญได้ตามที่คุณต้องการในช่วงระยะเวลาที่กำหนดได้เอง แต่สิ่งที่คุณจะได้คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถต่อยอดได้ในระยะยาว ช่วยให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการส่งออกบุคลากรไอทีสู่ตลาดแรงงาน ช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นอีกด้วย ช่วยลดอัตราการว่างงาน แม้ว่าสถาบันการศึกษาจะผลิตนักศึกษาสาขาวิชาด้านไอทีมาเป็นจำนวนมากต่อปี แต่นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถหางานทำได้ตรงกับตำแหน่งงาน หรือมีทักษะไอทีตรงกับที่ภาคธุรกิจต้องการ ซึ่ง INET มีการสำรวจความต้องการบุคลากรสายงาน IT เป็นประจำทุกเดือน กับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นลูกค้าของ INET โดยนำผลสำรวจมาแบ่งปันไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อจะมีส่วนในการเร่งพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานที่กำลังขาดแคลนได้

INET พร้อมที่จะช่วยผลักดันประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศด้วย Digital Outsource บริการคัดสรรบุคลากรไอทีที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในยุค 4.0 หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]