งาน "หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0"

งาน "หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0"

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา อาคารไซเบอร์ เวิลด์ C Asean ห้อง Auditorium ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เซียะซัน รุกตลาด “ROBOT – AGV – ASRS” จัดงาน "หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0"

บริษัท เซียะซัน โรบอต แอนด์ ออโต้เมชั่น จำกัด และ บริษัท ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ จำกัด จะจัดงาน “หุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่ Smart Factory 5.0” พร้อมแนะนำบริษัท “เซียะซัน (Siasun)”ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ ยักษ์ใหญ่ที่สุดจากประเทศจีน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน/เวลา : วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา

สถานที่ : อาคารไซเบอร์ เวิลด์ C Asean ห้อง Auditorium ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ผู้บริหาร :

  • นายเจิ้ง จิน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด บจ. เซียะซัน โรบอต แอนด์ ออโต้เมชั่น

  • นาย เจ๋อเฉิน จาง กรรมการ บจ. ซัน โรโบติกส์ แอนด์ เอไอ