ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้สูงอายุในจ. ชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้สูงอายุจำนวน 400 ราย ตามจุดต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จ. ชลบุรี อาทิ วัด ศาลเจ้า โรงเรียน และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานร่วมให้ข้อมูลถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝน ตามแนวนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรงและยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น