พีเอฟพี ร่วมสนับสนุน “การแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 17 ประจำปี 2562”

พีเอฟพี ร่วมสนับสนุน “การแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 17 ประจำปี 2562”

พีเอฟพี เดินหน้ามอบความสุขและรอยยิ้มสู่สังคมภายใต้โครงการ “PFP สร้างรอยยิ้ม สู่สังคม” อย่างต่อเนื่อง ในงาน “แข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2562” ณ อาคาร เสรีไตรรัตน์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

กลุ่มบริษัทพีเอฟพีผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแบบครบวงจร ร่วมออกบูธกิจกรรม “มอบคุณค่าทีมากกกว่าความอร่อย” ขนผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์พีเอฟพี มอบความสุขและความอร่อยเพื่อสุขภาพ ในงาน “การแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2562”เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านเกมส์การแข่งขันกีฬา และสนับสนุนทุกความมุ่งมั่นให้แก่ทีมนักกีฬาวูซูทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพีเอฟพี ภายใต้โครงการ PFP สร้างรอยยิ้ม สู่สังคม” ในการมีส่วนร่วมเดินหน้าส่งมอบคุณค่ากลับคืนสู่สังคม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคาร เสรีไตรรัตน์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์วิทยาเขต บางเขน กรุงเทพมหานคร