รพ.เจ้าพระยาห่วงคนป่วยไข้เลือดออก

รพ.เจ้าพระยาห่วงคนป่วยไข้เลือดออก

เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้วิธีป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ห่วงใยสุขภาพของประชาชนเพราะสถิติการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล จึงเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ความรู้วิธีป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยคุณรัญจวน สุขกวี และคุณณัฐกฤต กลมเกลียว รวมไปถึงวิธีสังเกตอาการเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก โดย พญ.ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา และ พญ.มัลลิกา ผังเมืองดี ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 ร.พ.เจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

ผู้ประสานงาน     นางสาวรัฐพร      มูฮัมมัดสะมัน                                        

เจ้าหน้าที่การตลาด          โทร. 087-717-0725