เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จัดเวิร์คชอป “China Digital Marketing”

เลเวลอัพ โฮลดิ้ง  จัดเวิร์คชอป “China Digital Marketing”

เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จัดเวิร์คชอป “China Digital Marketing” เปิดโลกการตลาดจีน...ส่งต่อความรู้สู่สังคม

บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) นำโดย นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดออนไลน์ในจีน พร้อมด้วย นายบรรณ ภุชงค์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด แลผู้เชี่ยวชาญการทำตลาดในจีน  ร่วมจัดเวิร์คชอป “China Digital Marketing”ภายใต้หัวข้อ “The Little Red Book Application (XiaoHongShu)” มอบความรู้ด้านเทคนิคการตลาดจีน รวมไปถึงเทรนการทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีน ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งเน้นธุรกิจจีน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปต่อยอด และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการศึกษา นอกจากนี้การจัดเวิร์คชอป “China Digital Marketing”ยังเน้นการปฏิบัติและเรียนรู้จริงจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีน พร้อมมีการจัดมอบรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ผลิตชิ้นงานได้โดดเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

ทั้งนี้  บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด ( Level Up Holding Co., Ltd.) ถือเป็นเอเจนซี่ด้านการทำตลาดออนไลน์จีน เบอร์หนึ่งของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์ด้านการดำเนินงานส่งผู้ประกอบการณ์ไทยประสบความสำเร็จในประเทศจีนกว่า 50 แบรนด์ และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย สำหรับผู้สนใจต้องการที่ปรึกษาการทำตลาดออนไลน์ในประเทศจีน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 064-106-8833 และ www.levelupthailand.com  หรือ Facebook: @levelupthailand