เปิดตัวหนังสือ 30 ร้านอาหารในตำนาน

เปิดตัวหนังสือ 30 ร้านอาหารในตำนาน

เปิดตัวหนังสือ 30 ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร ณ KTC POP

ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม วีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย สิริพร มูฮำมัด จาก ททท. ประณยา นิถานานนท์จากเคทีซี สันติ อิ่มใจจิตต์ สาธิตา โสรัสสะ นิศากร อินทรสูต พรศิริ มโนหาญ เปิดตัวหนังสือ 30 ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร จากตำนานรุ่นสู่รุ่น มรดกวัฒนธรรมทางอาหาร ที่ KTC POP