เดินหน้าให้ความรู้ด้าน Wealth Management

เดินหน้าให้ความรู้ด้าน Wealth Management

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าให้ความรู้ด้าน Wealth Management เปิด SCB Investment Center ไอคอนสยาม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมสรรพากร

ธนาคารไทยพาณิชย์ นำโดย นางสาวศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Segment Management และ Strategic Planning ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมสรรพากร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ SCB Investment Center ศูนย์บริหารความมั่งคั่งครบวงจร พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ และให้ความรู้ ความเข้าใจครอบคลุม 3 หัวข้อหลักได้แก่ Wealth Transformation การเปลี่ยนแปลงธุรกิจบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด People Transformation การพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนส่วนบุคคลระดับมืออาชีพ ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการลงทุน การบริหารความมั่งคั่งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และBuilding & Sustaining Wealth Culture สร้างการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับศักยภาพในการบริหารความมั่งคั่งให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ได้อย่างไร พร้อมร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “มุมมองการลงทุนไตรมาส 3” และ “กลยุทธ์ส่งต่อความมั่งคั่ง” งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ SCB Investment Center ไอคอนสยาม