กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20 - 26 ก.ค. 62

กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20 - 26 ก.ค. 62

 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

**ตรวจสอบพื้นที่ประกาศดับไฟ Online รูปแบบใหม่ได้ที่ https://www.mea.or.th/poweroutage
(ยกเลิกรูปแบบเดิมวันที่ 3 สิงหาคม 2562)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2840225592671226?sfns=mo

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/80/4768

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1149602357019201537?s=21

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=43439

กฟน. ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20 - 26 ก.ค. 62