ศศินทร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิของญี่ปุ่นร่วมมือด้านการศึกษา

ศศินทร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิของญี่ปุ่นร่วมมือด้านการศึกษา

จัดสัมมนาพิเศษและร่วมฟังบรรยายการเรียนการสอนพร้อมนิสิตและศศินทร์ได้ส่งนิสิตโปรแกรม GIM และผู้เข้าร่วม SDX ไปยังมหาวิทยาลัยเมจิอีกด้วย

 

ดร.ชัยพงษ์ พงษ์พานิช รองผู้อำนวยการ Sasin School of Management (สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ให้การต้อนรับ นิสิต MBA จากมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิ (Meiji) ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดสัมมนาพิเศษและร่วมฟังบรรยายการเรียนการสอนพร้อมนิสิต ในวิชาเศรษฐศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ สัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย ดร.ทากะมาซะ ฟูจิโอกะ ผู้อำนวยการศูนย์ญี่ปุ่น ศศินทร์ (Sasin Japan Center)  นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญอีก 3 ท่านจาก จากภาคเอกชนรวมถึงหุ้นส่วนอาวุโสจาก KPMG, GM ของกลุ่ม CP และ CEO ของบริษัท Dentsu จัดขึ้น ที่ศศินทร์ พร้อมกันนี้ศศินทร์ยังได้พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจเมจิ ตั้งแต่ปี 2561 และเร็วๆนี้ศศินทร์ได้ส่งนิสิตโปรแกรม GIM และผู้เข้าร่วม SDX ไปยังมหาวิทยาลัยเมจิอีกด้วย

 

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected]  หรือ 02-218-3853

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and Communications Coordinator

[email protected]  หรือ 02-218-3853,  065-329-4193

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand