สัมมนา "Energy Disruption : พลังงานไทย ยุค..ดิสรัปชั่น"

สัมมนา "Energy Disruption : พลังงานไทย ยุค..ดิสรัปชั่น"

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ในยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่ “นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน” ควบคู่ “ความมั่นคงด้านพลังงาน” ประเทศไทยจะเดินไปทิศทางไหน?

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้จัดงานสัมมนา "Energy Disruption : พลังงานไทย ยุค..ดิสรัปชั่น" ขึ้น

ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงทิศทางการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานไทย ด้วยการเข้ามามีบทบาทของนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงาน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมพลังงานอย่างไร

เปิดวิสัยทัศน์ คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พร้อมแผน “พลังงานไทย ยุค..ดิสรัปชั่น” โดย คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

ร่วมฟังการเสวนาจากวิทยากรภาครัฐ และภาคเอกชน ในหัวข้อ “จับตาสถานการณ์พลังงานไทย”

โดย

คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ “นวัตกรรมพลังงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” โดย

คุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บมจ.แสนสิริ

คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บีซีพีจี

คุณอานุภาพ วงศ์ละคร รองกรรมการผู้จัดการ งานเดินเครื่องและบำรุงรักษา บจ.ไซยะบุรี พาวเวอร์

สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/energy

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2338-3000 กด 1