กิจกรรม DBD e-Commerce Pitching Contest 2019

กิจกรรม DBD e-Commerce Pitching Contest 2019

กรมพัฒน์ฯ สร้างทีมคนรุ่นใหม่ ปลุกแนวคิดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ ประกาศผลผู้ชนะในกิจกรรม พร้อมบินลัดฟ้าไปดูงานที่ Alibaba แบบ Exclusive

      

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม “DBD e-Commerce Pitching Contest 2019” ประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ สร้างโปรไฟล์ก่อนออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่โลก e-Commerce ช่วยสร้างต้นแบบความคิดให้เจ้าของธุรกิจสินค้าชุมชนตัวจริงได้ใช้ประโยชน์ โดยการประกวดฯ ในรอบแรกได้ทีมนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียดจนเหลือ 10 ทีม จากนั้นเป็นการนำเสนอแนวคิดวัดกึ๋นกันบนเวทีแจ้งเกิด (Pitching) ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทั้งรางวังโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และบินไปดูงานแบบ Exclusive ณ Alibaba ประเทศจีน

      

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรม “DBD e-Commerce Pitching Contest 2019” ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ภายใต้โครงการประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD (ระดับอุดมศึกษา) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดยช่วงเวลาที่ผ่านมากรมฯ ได้เปิดรับสมัครการประกวดฯ โดยกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาที่มีความตั้งใจและสนใจในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 ทีม และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน e-Commerce และด้านการเขียนแผนธุรกิจ ได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

รองอธิบดี กล่าวต่อว่า “ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการประกวดในรอบสุดท้าย ทีมที่ผ่านรอบแรกทั้ง 10 ทีมได้รับการติวเข้มในภาคทฤษฎีและปฎิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ในหัวข้อ “สินค้าชุมชนแบรนด์ไทยขายอย่างไรให้ได้ล้าน” และ “ตีให้แตกตลาดออนไลน์” รวมถึง Work Shop วิธีการพัฒนาสินค้าชุมชนออนไลน์ให้เติบโต ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้เขียนแผนธุรกิจที่จะต้องนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการเพื่อเรียกคะแนนในรอบการตัดสิน”

“บรรยากาศของการประกวดในรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญด้าน e-Commerce ของประเทศไทยหลากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท ลาซาด้า จำกัด, บริษัท เถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด และบริษัท เกาะไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น   มาร่วมพิจารณาตัดสิน นอกจากนี้ นิสิต/นักศึกษาทั้ง 10 ทีม ได้แก่ ทีมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านป่าปุ๊-แม่ฮ่องสอน (ผ้าต่ากีญะ), ทีม KU มาแล้วจ้า (KU โยเกิร์ต), ทีม MK RMUTL (กล้วยตาก), ทีมละอ่อนกาด RMUTL (สมุนไพรแปรรูป), ทีม Shrimple (กุ้งสดและแปรรูป), ทีม Zimzalabim (ข้าว), ทีม Cans Can Furniture (เฟอร์นิเจอร์ขยะรีไซเคิล), ทีม Sogood (ลูกประคบสมุนไพร), ทีม SBAC K Tean (ข้าวแต๋นแฟนซี) และทีมกล้วยไข่หวาน (ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป) ได้เตรียมตัวและมีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน (Pitching) เป็นอย่างดี ทำให้ กรมฯ ได้รับแนวคิดและมุมมมองจากคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของประเทศอย่างหลากหลาย และมีความหวังว่าจะสามารถนำพาสินค้าชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้พัฒนาไปในทิศทางที่แตกต่างจากเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้ไม่รู้จบ”

“สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด DBD e-Commerce Pitching Contest 2019 แบ่งเป็นรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และจะได้เดินทางไปเรียนรู้เคล็ดลับและโมเดลธุรกิจแบบ Exclusive ของธุรกิจขนาดใหญ่ระดับโลกอย่าง Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร และทีมที่ได้อันดับ 4-10 จะได้รับประกาศนียบัตร (รายชื่อผลการประกวดฯ อยู่ในเอกสารแนบ)”

       

“กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกมาแล้วก็จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่สามารถนำองค์ความรู้ด้าน e-Commerce และการเขียนแผนธุรกิจไปใช้ในการสร้าง “โมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ต้นแบบ” ให้ชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจชุมชนตามความเหมาะสมต่อไป” รองอธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า