คณะวารสารศาสตร์ มธ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2562

คณะวารสารศาสตร์ มธ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท  2562

คณะวารสารศาสตร์ มธ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2562 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

หลักสูตร การบริหารสื่อสารมวลชน  (MCA) Mass Communication Administration
หลักสูตร การจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) Mass Communication Management 
สมัครออนไลน์ที่ http://bit.ly/applynow62
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

โทร. 0 2613 2733-4 หรือ 08 6312 7071

Line ID @wws4926k  

เว็บไซต์ http://grad.jc.tu.ac.th