ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลให้ยั่งยืน

   ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลให้ยั่งยืน

กิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติ” ครั้งที่ 4 จัดโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกระบี่และกลุ่ม 7 ห่วงอันดามัน เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในทะเลอันด

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนสู่ธรรมชาติ” ครั้งที่ 4 จัดโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกระบี่และกลุ่ม 7 ห่วงอันดามัน เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในทะเลอันดามัน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีนายสุรพล ประมงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ พร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน กว่า 600 คน ร่วมด้วย ณ บริเวณเกาะรอก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่./