เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ

เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ซีพีเอฟ

ซีพีเอฟ มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้มีการลงทุน และการพัฒนาในอุตสาหกรรมสัตว์บก และสัตว์น้ำเพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรม

นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน (กลาง) (H.E. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานโลก รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในจังหวัดสระบุรี โดยมี ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักระบบมาตรฐานสากล และนายชาตรี รัชตะสมบูรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย)  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  ซีพีเอฟ มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้มีการลงทุน และการพัฒนาในอุตสาหกรรมสัตว์บก และสัตว์น้ำเพื่อยกระดับภาคเกษตรกรรมของฟิลิปปินส์สู่ความยั่งยืน