เชียงใหม่เปิดตัวโครงการบ้านผีเสื้อ ประหยัดพลังงาน

เชียงใหม่เปิดตัวโครงการบ้านผีเสื้อ ประหยัดพลังงาน

 

โครงการ บ้านผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัว บ้านพลังงานไฮโดรเจน นำเทคโนโลยี โซล่าเซลล์ ผสมผสาน พลังงานไฮโดรเจน ช่วยผู้พักอาศัยประหยัดพลังงาน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายเซบาสเตียน จุสตุส ชูมิทส์ เปิดงาน ไฮโดรเจน เอนเนอร์จี ซับมิส เปิดตัว บ้านพลังงานไฮโดรเจน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยโครงการแรกของโลก ที่ใช้ระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กด้วยตัวเอง ไม่พึ่งพาพลังานไฟฟ้าจากภายนอก นำเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างโซล่าเซลล์ กับ พลังงานไฮโดรเจน ติดตั้งบนหลังคาบ้าน เพื่อรับพลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในบ้าน ประหยัดพลังานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้พักอาศัย

วันนี้ทางโครงการได้วางศิลาฤกษ์ สถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแบบรักษาสิ่งแวดล้อม แห่งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

การจัดครั้งนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และภาครัฐมากกว่า 200 คน ร่วมเสวนา การพัฒนาเทคโนโลยีด้านไฮโดรเจนในปัจจุบันว่ามีทิศทางไปทางใด ส่งผลกระทบอย่างไรต่อโลกและควรพัฒนาร่วมกันอย่างไรให้ชาวโลกได้นำไปใช้ประโยชน์