งานประกวด “หนูน้อยนพมาศ ปีที่ 4”

งานประกวด “หนูน้อยนพมาศ ปีที่ 4”

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมและเป็นกำลังใจ กับการประกวด “หนูน้อยนพมาศ ปีที่ 4” สืบสานวัฒนธรรมไทย