ไปรษณีย์ไทยขยายเวลาจัดนิทรรศการแสตมป์ของพ่อ ถึงสิ้นปี

ไปรษณีย์ไทยขยายเวลาจัดนิทรรศการแสตมป์ของพ่อ ถึงสิ้นปี

ไปรษณีย์ไทย เชิญชวนเข้าชม นิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

 

จากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ใจความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับจากนั้นสืบมา เป็นระยะเวลากว่า 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ผ่านการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จึงจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการแสตมป์ของพ่อ 2493 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

ภายในนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตราไปรษณียากร 79 ชุด 353 แบบ พร้อมทั้งเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าชมนิทรรศการราว 5 หมื่นคน นับได้ว่าเป็นนิทรรศการที่ชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยจึงอยากขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการแสตมป์ของพ่อ๒๔๙๓ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพร้อมร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สึก“หัวใจแห่งความคิดถึง” สำหรับใครที่ถ่ายทอดเข้าประใจได้ดีที่สุด 9 ท่าน จะได้รับโปสเตอร์ประวัติศาสตร์ชุด “ทุกดวงตราจารึกไว้ สถิตใจไทยนิรันดร์”

 

สำหรับการจัดนิทรรศการฯ ไปรษณีย์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะได้รับความซาบซึ้ง จากการรับชมนิทรรศการที่จัดขึ้นพร้อมน้อมหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตสืบไป สำหรับประชาชนท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทาง มาชมนิทรรศการฯ ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก ทุกท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการแสตมป์สัญจร 4 ภาคทั่วไทย ได้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน กรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคมศกนี้ พร้อมทั้งติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และไลน์ไอดี @stampinlove