CSR ทำความดีตอบแทนสังคม

CSR ทำความดีตอบแทนสังคม

CSR ทำความดีตอบแทนสังคม โครงการ “แบ่งปัน มอบฝัน ให้น้องปี 4”

           

รพ.วิภาวดีได้ให้ความสำคัญกับชุมชนและพื้นที่ชนบท จึงได้จัดโครงการ “แบ่งปัน มอบฝัน ให้น้องปี 4”  ในครั้งนี้คุณณัฐฐิญา ทองพึง หัวหน้าฝ่ายการเงิน ได้เป็นตัวแทนมอบตู้ยาสามัญให้กับโรงเรียน 3 แห่ง ในจ.ชุมพร ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาเนียน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม และโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม ณ วัดเขาปูน ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อใช้ในการดูแลเด็กพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่เรียนดีทั้ง 3 โรงเรียน