ข่าวสั้นโครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับเพื่อนร่วมทีม

ข่าวสั้นโครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับเพื่อนร่วมทีม

โครงการการแก้ปัญหาสังคมด้วยโมเดลกิจการเพื่อสังคมหรือการคิดนวัตกรรมสังคม

SOC ร่วมกับ โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับผู้สนใจการริเริ่มกิจการเพื่อสังคม อยากมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมหรือผู้ทำงานในสาย CSR/ Sustainability เข้าร่วมโครงการการแก้ปัญหาสังคมด้วยโมเดลกิจการเพื่อสังคมหรือการคิดนวัตกรรมสังคม มาทำงานร่วมกับผู้นำประชาสังคม 4 พื้นที่ คือ เครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริต New Spirit จ.ขอนแก่น, มูลนิธิบ้านครูน้ำ จ.เชียงราย, บ้านโคกสลุง จ.ลพบุรี และเครือข่ายสภาพลเมืองพังงาแห่งความสุข จ.พังงา ในบทบาท Intrapreneur  เพื่อบุกเบิกโมเดลใหม่ๆ ในการสร้างความยั่งยืนในการทำงานการแก้ปัญหาเป็นเวลา 7 เดือน ​ (15 พฤศจิกายน 2560 - 15 มิถุนายน  2561)  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [email protected] และกรอบใบสมัครได้ที่  https://www.schoolofchangemakers.com/node/11551  ตั้งวันนี้ - 31 ต.ค.60.//