ซีพีเอฟสนับสนุนงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซีพีเอฟสนับสนุนงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร (ที่2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดโครงการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ โครงการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาตร์ในกลุ่มเยาวชนอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป โดยมี ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร (ที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โอมิกส์และชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมยินดี เมื่อเร็วๆนี้

 

สพ.ญ.บุญญิตา รุจฑิฆัมพร (ที่2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯเข้ารับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนการจัดโครงการค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ โครงการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาตร์ในกลุ่มเยาวชนอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ต่อไป โดยมี ศ.ดร.อัญชลี ทัศนาขจร (ที่2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์โอมิกส์และชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมยินดี เมื่อเร็วๆนี้

 

---