กปน. เปิดจุดจ่ายน้ำชายขอบ ช่วยเหลือชาวนครปฐมและสมุทรสาคร

กปน. เปิดจุดจ่ายน้ำชายขอบ ช่วยเหลือชาวนครปฐมและสมุทรสาคร

 

กปน. เปิดจุดจ่ายน้ำชายขอบ ช่วยเหลือชาวนครปฐมและสมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการประปาบางเลน กปภ ขัดข้อง

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า หลังจากทราบข่าวระบบผลิตน้ำประปาของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด บริเวณ อ.บางเลน จ.นครปฐม ประสบเหตุขัดข้องตั้งแต่เย็นวานนี้ ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำประปาให้บริการในพื้นที่ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในจังหวัดนครปฐม และ สมุทรสาครได้นั้น กปน. รุดให้ความช่วยเหลือโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุซึ่งไม่มีน้ำประปาใช้ กปน. จึงได้ออกมาตรการเปิดจุดจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่รอยต่อของ กปน. และ กปภ. เพื่อให้รถบรรทุกน้ำของหน่วยงานราชการในท้องถิ่นของ 2 จังหวัด มารับน้ำประปาของ กปน. ไปช่วยเหลือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยประสานงานมาที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง