โรงแรมโนโวเทล สยาม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

โรงแรมโนโวเทล สยาม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนด้านกาศึกษาแก่เยาวชนไทย อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน

มร. ซาการ์ เนเกอร์  ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี จำนวน 16 ทุน เพื่อส่งเสริม และสนันด้านกาศึกษาแก่เยาวชนไทย อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่การปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน เมื่อเร็วๆนี้