สาธิตฯ ธรรมศาสตร์ เปิดบ้าน

สาธิตฯ ธรรมศาสตร์ เปิดบ้าน

วันที่ 3-4 พ.ย.60 เชิญชวนผู้สนใจมารับฟังแนวคิดเบื้องหลัง และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนผ่านการ ทอล์ค-ทัวร์-ทำ และ  ชี้(แจง)-ชม-แชร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม TSS Open House : “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.”  ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้นในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเชิญชวนผู้สนใจมารับฟังแนวคิดเบื้องหลัง และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนผ่านการ ทอล์ค-ทัวร์-ทำ และ  ชี้(แจง)-ชม-แชร์ โดยผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศการเรียน และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกของโรงเรียนผ่านกิจกรรม  Open space : เปิดโต๊ะเปิดใจผู้ปกครอง นักเรียน และครู  นอกจากนั้นยังจะได้ทำ  Workshop ต่างๆ ร่วมกับผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ มธ. อีกด้วย ผู้สนใจมาทำความรู้จักโรงเรียนให้มากขึ้นได้ในงาน TSS Open House : “วันเปิดบ้าน สาธิตฯ มธ.” โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/forms/PpmXtaSzcnE44vAk1  หรือ  www.satit.tu.ac.th  โทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02-564-4440 ต่อ 1782 และ 1785 ทั้งนี้โรงเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30  พฤศจิกายน 2560//