“อีฟ” น้ำมะพร้าวแท้ 100% คว้ารางวัล YOUR CHOICE

 “อีฟ” น้ำมะพร้าวแท้ 100% คว้ารางวัล YOUR CHOICE

“อีฟ” นํ้ามะพร้าวแท้ 100% คว้ารางวัล “MOST FAVORITE FRUIT JUICE BRAND AWARD”

ตอกยํ้าความภมิใจ ู ในนํ้าผลไม้แบรนด์ไทยที่ครองใจ “ชาวฮ่องกง” มากที่สุด
ครั้งแรกของ “แบรนด์ไทย” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ดังไกลถึง “ฮ่องกง”
ในงานประกาศรางวัล YOUR CHOICE @ FOCUS HONG KONG ประจําปี 2017

พงศกร พงษ์ศักดิ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเนอรัลเ บฟเวอร์เรจ จํากัด ผู้ผลิตนํ ้า
มะพร้าวแท้ 100% ตรา “อีฟ” นําความภาคภูมิใจสู่ชาวไทยขึ ้นรับมอบรางวัล “ยัวร์ ช้อยส์ @ โฟกัส ฮ่องกง” (YOUR
CHOICE @ FOCUS HONG KONG) ในสาขา “แบรนด์นํ ้าผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผลการโหวตของชาว
ฮ่องกงประจําปี 2017” (MOST FAVORITE FRUIT JUICE BRAND AWARD 2017) “อีฟ” เป็ นแบรนด์ของคนไทย
แบรนด์แรกและแบรนด์เดียว ที่ได้รับรางวัล อันทรงเกียรติในครั ้ง นี ้ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมาของการจัด งาน
YOUR CHOICE @ FOCUS HONG KONG โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ ้นโดย บริษัท โฟกัส มีเดีย (FOCUS MEDIA)
ผู้นําด้านสื่อดิจิทัลนอกบ้านชื่อดังของฮ่องกง ซึ่งในปี นี ้มีแบรนด์ที่ได้รับรางวัลจากการโหวตโดยชาวฮ่องกงผ่านทาง
ออนไลน์รวมทั ้งสิ ้น 22 สาขา นับเป็ นอีกหนึ่งในความสําเร็จของ “อีฟ” ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดย
งานมอบรางวัลจัดขึ ้นที่ศูนย์การค้าไอ สแควร์ประเทศฮ่องกง เมื่อวันก่อน