“เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”

“เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”

สสวท.จับมือหน่วยงานการศึกษา เดินหน้าวทร. 23 “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0”

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รศ.ดร.สัญญา มิตรเอม (ซ้ายสุด)รองผู้อำนวยการ  นางกัญณัฏฐ์ สวัสดิสว่าง (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ นางศุภรา บาคาวอส (ขวาสุด) นักวิชาการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์   ร่วมแสดงพลังความพร้อมในการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) หัวข้อ“เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 ” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ