เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ บลูพอร์ต หัวหินรถรับ-ส่งพร้อมจอดรถฟรี

เดอะมอลล์ ทุกสาขา และ บลูพอร์ต หัวหินรถรับ-ส่งพร้อมจอดรถฟรี

จัดรถบริการประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมที่จอดรถฟรี ในวันที่ ๒๖ ต.ค.นี้

 

เดอะมอลล์ ทุกสาขา, บลูพอร์ต หัวหิน จัดรถบริการประชาชนร่วมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมที่จอดรถฟรี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เดอะมอลล์ ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ในการร่วมงานพระราชพิธี  โดยจัดจุดให้บริการรถรับส่งประชาชนไปยังจุดถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. ประกอบด้วยในกรุงเทพฯ ๕ จุด และต่างจังหวัด ๒ จุด ในกรุงเทพฯ ๕ จุดให้บริการ ดังนี้

จุดที่ ๑  เดอะมอลล์ รามคำแหง               ไปยังลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

จุดที่ ๒  เดอะมอลล์ บางกะปิ                  ไปยังลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก

จุดที่ ๓  เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน            ไปยังศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

จุดที่ ๔  เดอะมอลล์ ท่าพระ                    ไปยังวัดเวฬุราชิน เขตธนบุรี

จุดที่ ๕  เดอะมอลล์ บางแค                    ไปยังวัดบุณยประดิษฐ์

สำหรับในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ที่เดอะมอลล์ นครราชสีมา ไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ลานย่าโม) และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่บลูพอร์ต หัวหิน ไปยังวัดห้วยมงคล

นอกจากนี้ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, บลูพอร์ต หัวหิน ยังเปิดให้ประชาชนนำรถมาจอดฟรี โดยไม่คิดค่าบริการ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๒๔.๐๐ น. 

ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้ เดอะมอลล์ ทุกสาขา และบลูพอร์ต หัวหิน จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖o

 

นอกเหนือจากอำนวยความสะดวกพื้นที่จอดรถ และรับส่งประชาชนจากเดอะมอลล์แต่ละสาขา           ไปยังจุดวางดอกไม้จันทน์แต่ละจุดทั่วกรุงเทพมหานครแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารเจให้บริการประชาชนที่เดินทางร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ซึ่งเป็นจุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้เป็นจุดถวายดอกไม้จันทน์ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมพิธี ณ บริเวณดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ คน

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  โทร.๐๒-๓๑๐-๑๐๒๑

พัชรพร กิจพยัคฆ์ (มิ้ง)                          โทร.๐๘๙-๔๕๖-๓๕๓๒                       

ศรัญจิต ลีลากิจไพศาล (กิ๊ฟ)               โทร.๐๘๘-๖๐๖-๐๖๖๖

ธนพงษ์ เจริญบุญณะ (ต้อง)                 โทร.๐๘๔-๑๔๐-๗๗๗๕                       

ยุคลธร เจริญพิริยะ (ยุ้ย)                      โทร.๐๙๗-๒๓๕-๘๒๖๕