TICON and TREIT special opportunity day

TICON and TREIT special opportunity day

วีรพันธ์ พูลเกษ ซีอีโอไทคอน หน้าบานหลังผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าร่วมกิจกรรมคึกคักเกินคาด

หลังจากโหมจัดงาน TICON and TREIT special opportunity day และ Pre-EGM เพื่อให้ข้อมูลและทำความเข้าใจ ถึงประโยชน์ของการควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS, TGROWTH ไปสู่กองทรัสต์ TREIT ให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่อง จบงานนี้ วีรพันธ์ พูลเกษ ซีอีโอค่ายไทคอน ถึงกับหน้าบานที่ได้เห็นผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันมากเกินความคาดหมาย เสียงตอบรับดีเกินคาดแบบนี้ เห็นทีงานประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะมีขึ้นนี้ จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างคับคั่งแน่นอน