กทปส.แนะแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2561

กทปส.แนะแนวทาง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2561

บรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ กทปส. แนะแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2561”

นายนิพนธ์ จงวิจิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จัดการบรรยาย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของ กทปส. แนะแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน ประจำปี 2561”

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอรับการสนับสนุนทุนประจำปี 2561 ให้มีความเข้าใจในประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ปี ๒๕๖๐ (ฉบับใหม่)       

ทั้งยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม และธุรกิจ Startup ให้สามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนได้อีกด้วย ซึ่งในปี 2561 นี้  กทปส. จะจัดสรรทุนประเภทที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท และทุนประเภทที่ ๒ จำนวน ๖๗๐ ล้านบาท โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลการยื่นโครงการเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02 554 8117, 02 554 8140 หรือ https://btfp.nbtc.go.th

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เจพี วัน คอนซัลแทนท์ จำกัด

นายจตุพล ศิริเดช 099 519 3641 / นางสาวธันยพร จีระจันทร์ 080 058 2886