วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCAร่วมถวายความอาลัย ร.9

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCAร่วมถวายความอาลัย ร.9

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9    

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Superstar College of Arts จัดพิธีน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  โดยมี คุณภูมิพิสิษฎ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ ประธานวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Superstar College of Arts , คุณกนกนัส ตู้จินดา คณบดีวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) พร้อมด้วยคณะอาจารย์ทีมบริหารนักเรียนนักศึกษาที่ SCA ทองหล่อ 20

 


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ SCA (Superstar College of Arts)
ภาวดี  โกมารทัต  (จูน)   โทร. 085-9429566