เอสบี ดีไซน์สแควร์ ร่วมถวายความอาลัย ปิดบริการวันที่26ต.ค.60

เอสบี ดีไซน์สแควร์ ร่วมถวายความอาลัย ปิดบริการวันที่26ต.ค.60

 

เอสบี ดีไซน์สแควร์ ร่วมถวายความอาลัย ปิดบริการวันที่ 26 ต.ค. 60

บริษัท เอสบี ดีไซน์สแควร์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เอสบี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด จะปิดบริการ 1 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และจะเปิดบริการตามปกติ ในวันที่ 27 ตุลาคม เป็นต้นไป