หลักสูตร Introduction to Human-Centered Design

หลักสูตร Introduction to Human-Centered Design

เรียนรู้กระบวนสร้างสรรค์นวัตกรรม..... ที่เน้นการทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ถ่ายทอดโดย ทีม “ลูกคิด”

หลักสูตร Introduction to Human-Centered Design and Collaborative Innovation

23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:30-16:30 น.
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้
อัตราท่านละ 4,900 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.23-HumanCenter/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)