หลักสูตร ภาษีอากรสำหรับค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

หลักสูตร ภาษีอากรสำหรับค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

ภาษีอากรที่ควรรู้เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน / ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่ง

หลักสูตร ภาษีอากรสำหรับค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00-16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม
อัตราท่านละ 4,500 บาท สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training/11.09-Tax37/Outline.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ www.bangkokbiznews.com/training
ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% (สำหรับนิติบุคคล)