CAREER READY BOOT CAMP

CAREER READY BOOT CAMP

Global Studies TU เปิดอาชีพใหม่ ที่กำหนดได้เอง CAREER READY BOOT CAMP

ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (ที่4จากขวา) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน CAREER READY BOOT CAMP ซึ่ง “วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ร่วมกับ “แคเรียวีซ่า ไทยแลนด์” จัดขึ้นเพื่อเชิญนักธุรกิจรุ่นใหม่จากหลายสาขาที่ประสบความสำเร็จจากการสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพบนเส้นทางที่ออกแบบเอง ร่วมแชร์ประสบการณ์ แก่นักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ โดยมี ชญาน์ทัต วงศ์มณี (ที่2จากซ้าย) อดีต Communications Director บริษัทพีอาร์เอเจนซียักษ์ใหญ่ระดับโลก ผู้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนชื่อดังนาม Toffy Bradshaw และ แพรวเพชร กาญจน์เกียรติกุล (ที่5จากซ้าย) Beauty Blogger ชื่อดัง และนักธุรกิจรุ่นใหม่อีกหลายท่าน ร่วมแนะทางเลือกการประกอบอาชีพสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ ณ อาคาร บร.1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต