ผลงานทดสอบวิศวกรจีนรุ่นแรกสร้างรถไฟความเร็วสูง

ผลงานทดสอบวิศวกรจีนรุ่นแรกสร้างรถไฟความเร็วสูง

แถลงผลการดำเนินงานอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นแรกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา

ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร  และ ศ.ดร. อมร พิมานมาศ เลขาธิการ   สภาวิศวกร แถลงผลการดำเนินงานอบรมและทดสอบวิศวกรจีนรุ่นแรกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทย-จีน ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ประมาณเดือนพฤศจิกายน2560 ร่วมกับ นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก และ นายประภากร วทานยกุล กรรมการสภาสถาปนิก ที่โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค