แม็คโคร รับโล่รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน CSR

แม็คโคร รับโล่รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน CSR

นางศิริพร เดชสิงห์ รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเอกชนที่มีความเป็นเลิศด้าน CSR  จากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรเอกชนที่มีความเป็นเลิศด้าน CSR  จาก พลตำรวจเอก

อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด  โทร. 02-631-2290-5

ชวัลวิชช์ โค้ว (โส่ย)                          กุญช์ชญา มนต์ทอง (ป๋อมแป๋ม)             เมธาวี ตันเรืองเวชจรูญ (หมอก)

โทร. 02-631-2290-5                                    โทร. 02-631-2290-5                                    โทร. 02-631-2290-5           

มือถือ. 081-907-1765                       มือถือ. 081-636-3918                       มือถือ. 099-446-4255

อีเมล์. [email protected]         อีเมล์. [email protected]          อีเมล์. [email protected]