สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ฉลองครบรอบ 50 ปี

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ฉลองครบรอบ 50 ปี

สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ ฉลองครบรอบ 50 ปีเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – ไทเป ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกรูปแบบใหม่