หุ้น TOA เปิดการซื้อขายวันแรกราคาเหนือจอง 16.66%

หุ้น TOA เปิดการซื้อขายวันแรกราคาเหนือจอง 16.66%

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ TOA

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (กลาง) ประธานกรรมการ นางละออ ตั้งคารวคุณ (ที่ 5 จากซ้าย) รองประธานกรรมการนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA นายชาติศิริ โสภณพนิช (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในนามเครือธนาคารกรุงเทพ และนายปรีดี ดาวฉาย (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในนามเครือธนาคารกสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ TOA โดยมีนางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ และ ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งราคาหุ้น TOA เปิดการซื้อขายวันแรกที่ราคา 28 บาท เพิ่มขึ้น 16.66% จากราคา IPO ที่หุ้นละ 24 บาท