กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดโครงการ “เรื่องเงิน เรียนง่าย”  ปี 3

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดโครงการ “เรื่องเงิน เรียนง่าย”  ปี 3

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดโครงการ “เรื่องเงิน เรียนง่าย”  ปี 3 รวมพลังจิตอาสา ปลูกฝังวินัยทางการเงิน ให้ความรู้เยาวชนไทย

 “เรื่องเงิน เรียนง่าย ปีที่ 3” –  นายฐากร ปิยะพันธ์ (กลาง-เสื้อฟ้า)  ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จัดกิจกรรม “เรื่องเงิน เรียนง่าย”  ปีที่ 3  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายจาก 10  โรงเรียนในสังกัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน"  ซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารและบริษัทในเครือ มีส่วนร่วมในการให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:     ธรรมสารี สมรูป โทร. 02-627 8583 Email: [email protected]

นงเยาว์ เติมศิริเลิศ  โทร. 0-2627-8319 Email: [email protected]