กรมโยธาธิการและผังเมือง รุดตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม

กรมโยธาธิการและผังเมือง รุดตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยและชุมชนต่อเนื่อง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย (เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยและชุมชนต่อเนื่อง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนจะมีปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการระบายของแม่น้ำยมและพนังป้องกันน้ำท่วมเดิมที่มีความสูงระหว่าง +50.00 ม.รทก. ถึง +50.90 ม.รทก. ที่จะสามารถรองรับการระบายน้ำได้ 565 ลบม./วินาที ปัจจุบันกรมฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยและชุมชนต่อเนื่อง รวม 5 สัญญา ประกอบด้วย สัญญา 1 พื้นที่ชุมชนบางแก้ว สัญญา 2 พื้นที่ชุมชนราชธานี สัญญา 3 พื้นที่ชุมชนพระแม่ย่า สัญญา 4 พื้นที่ชุมชนคูหาสุวรรณและชุมชนปากแคว และสัญญา 5 พื้นที่ชุมชนเลอไท ภาพรวมทั้งโครงการดำเนินการไปแล้ว 80% สำหรับการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมคาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ที่ ระดับ +51.60 ม.รทก. และสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 650 ลบ.ม./วินาที

สำหรับการเตรียมการณ์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในระยะอันใกล้นี้ กรมฯ จะได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (Mobile pump) 8 เครื่อง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการระบายน้ำภายในพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยและชุมชนต่อเนื่อง รวมทั้งก่อสร้างคันป้องกันน้ำชั่วคราวในบริเวณที่ยังไม่ได้ทำการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม โดยมี 2 วิธี คือ 1. เรียงกระสอบทราย (บิ๊กแบค) และเสริมดินถมด้านหลัง 2.ใช้เหล็กชีทพาย เป็นแนวป้องกันตลอดความยาว ค้ำยันด้านหลังด้วยท่อเหล็กและคันหินคลุก พร้อมทั้งระดมสรรพกำลังทั้งบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรที่มีอยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะดำเนินการป้องกันชั่วคราวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยกรมฯได้ร่วมประสานงานกับจังหวัดสุโขทัย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัยและหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาป้องกันน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด