งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”ระหว่าง 3-5 มิ.ย.นี้

งาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”ระหว่าง  3-5 มิ.ย.นี้

เตรียมเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่แก้โรคเบาหวาน 6 พันธุ์ พร้อมโชว์สุดอลังคลังความรู้-เทคโนโลยีด้านข้าวสู่ยุค 4.0 พร้อมพัฒนาข้าวสู่สากล

 

กรมการข้าวเตรียมจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ปีนี้ยิ่งใหญ่  ภายใต้แนวคิด  “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0”    เตรียมเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่แก้โรคเบาหวาน 6 พันธุ์   พร้อมโชว์สุดอลังคลังความรู้-เทคโนโลยีด้านข้าวสู่ยุค 4.0 พร้อมพัฒนาข้าวสู่สากลระหว่าง  3-5 มิ.ย.นี้

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า   เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาตลอด ด้วยเหตุผลความสำคัญดังกล่าว คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้มีมติ  เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน  2552  ซึ่งเห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุก ปีเป็น  “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”   ซึ่งในปีนี้กรมการข้าว จึงได้กำหนดจัดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”  ประจำปี 2560 ขึ้น     ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0”  ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้ ณ. บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานดังกล่าว ในวันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญชวนชาวนา เกษตรกร และประชาชนทั่วไปมาเฝ้ารับเสด็จฯ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการข้าว  กล่าวต่อว่า ปัจจุบันข้าวเป็นสินค้าส่งออกนำเงินรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 200,000 ล้านบาท   ซึ่งข้าวไทยมีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ   อาชีพชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ  มีคุณค่ากับวิถีชีวิตและสังคมไทย  นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้มีการจัดงานดังกล่าวขึ้น      โดยภายในงานจะมีนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม ต่างๆ ในด้านการข้าวไทย  อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระราชกรณียกิจด้านข้าว “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาข้าวและชาวนา”  นิทรรศการทางวิชาการ

อาทิ ข้าวพันธุ์ใหม่ แก้ไขปัญหาให้ชาวนา  ซึ่งในปีนี้จะมีพันธุ์ใหม่แนะนำถึง 6 พันธุ์  กข 71  กข 73  กข 75   ซีบูกันตัง   ดอกข่า50  มะลินิลสุรินทร์หรือมะลิดำ 2  ,และข้าวน้ำตาลต่ำ พิษณุโลก80 และ  กข 43  เพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา ,  การยกระดับมาตรฐานข้าวเพื่อชาวนา สู่ยุค 4.0,การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม , การแสดงทางวัฒนธรรมด้านข้าว พิธีบวงสรวงแม่โพสพและขบวนแห่บูชาแม่โพสพและวัฒนธรรมประเพณี 4 ภาค รวมถึงนิทรรศการเครื่องจักรกลการเกษตรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ  เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว , เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว   การสาธิตการโรยสารด้วยเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับ (Agriculture Drone) เป็นต้น