“สงขลาเกมส์” 2560

 “สงขลาเกมส์” 2560

ซีพีเอฟมอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” 2560

 

 

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบเงิน 300,000 บาท จากนายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนการ

จัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 นี้ การสนับสนุนในครั้งนี้ดำเนินการตามแนวทางของซีพีเอฟที่มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อสุขภาพแข็งแรง และสอด

คล้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีในระยะยาว ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา./