ตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง

สุมาลี บำรุงชาติอุดม สัจภา ทองประสารให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ FTE โดยมี ทักษิณ ตันติไพจิตร พร้อมสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ให้การต้อนรับ


นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และนางสาวสัจภา ทองประสาร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้เกียรติ

เยี่ยมชมกิจการ บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง(FTE) โดยมี นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ใน

ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลบริษัท พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เมื่อเร็วๆนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ปุณณดา สงวนวงศ์ / แพรววรรณ อ่อนประไพ

โทร. 02-718-2621มือถือ 085-073-8383 / 081-664-8139

อีเมล์ [email protected] / [email protected]