เคพีเอ็มจีจัดงาน แชริตี้มาร์เก็ต

เคพีเอ็มจีจัดงาน แชริตี้มาร์เก็ต

เคพีเอ็มจีจับมือกับมูลนิธิจัดตลาดนัดเพื่อสังคม

บริษัทเคพีเอ็มจี ประเทศไทยจัดงาน Charity Day ที่อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม เพื่อเปิดโอกาสให้มูลนิธิต่างๆเช่น มูลนิธิดอยขำ มูลนิธิยุวพัฒน์ เข้าใช้พื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

มูลนิธิรวมถึงการรวบรวมรายได้จากสินค้าต่างๆ ที่ทางมูลนิธินำมาเสนอขาย โดยที่รายได้ทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธินั้นๆ